O systému

Tento portál je jedním z výstupů projektu Klidné příhraničí, resp. části Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje. Do aktivity, jejíž úvodní etapa byla realizována v období 10/2014 - 04/2015, bylo zapojeno 42 obcí z regionu a to především z oblasti Klatovska, Domažlicka a Tachovska. V těchto obcích byly na vybraná místa fyzicky instalovány tzv. prvky systému aktivního monitoringu, tj. zařízení pro měření rychlosti, komplety se zobrazováním naměřené rychlosti a informačním panelem, kamery a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat, zařízení pro detekci chodců a meteostanice. Součástí je také odpovídající hardwarová a softwarová část zajišťující požadovanou funkcionalitu. Vybrané výstupy z těchto prvků aktivního monitoringu jsou dostupné na tomto portálu, a to ve formě pro veřejnost a ve formě pro obce zapojené do projektu. Data získaná z prvků aktivního monitoringu jsou jako otevřená data dostupná ke stažení pro třetí strany.

Projekt je financován z dotačního programu evropské územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 (INTERREG IV) a z rozpočtu Plzeňského kraje.

Dodavatelem části Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje je společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

Zapojení do projektu

V případě zájmu o další informace, resp. o možnosti zapojení vašeho města nebo obce do projektu kamerového systému - Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje kontaktujte koordinátora projektu:

Ing. Aleš Tuček, CSc.
Odbor informatiky - Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
telefon: +420 377 195 565
email: ales.tucek@nullplzensky-kraj.cz

O projektu
Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje je součástí projektu Klidné příhraničí, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Bavorskem.