Co jsou open data?

Plzeňský kraj k naplňování cílů otevřenosti a efektivního využívání veřejných prostředků dává pod otevřenou licencí k dispozici zejména statistická data, která jsou sbírána v rámci nasazení tzv. PAM (prvků aktivního monitoringu) na území kraje.

Tato otevřená data

  • jsou zveřejněna v maximálním možném rozsahu a podobě, v jaké byla vytvořena a v jaké jsou spravována,
  • je možné libovolně využít při zachování odkazu na web doprava.plzensky-kraj.cz jako zdrojového odkazu,
  • jsou uvolňována Plzeňským krajem pod Open Database Licence (ODbL).

PAM je logickým celkem samostatně v dané lokalitě sbírajícím a zpracovávajícím data. Jedná se o výpočetní jednotku s jednou nebo více kamerami a případně i s meteostanicí. Tato jednotka zpracovává výstupní data z obrazu sejmutého kamerou nebo kamerami. Dále tato data zpracovává a to odděleně pro potřeby Plzeňského kraje a Policie ČR a dále data vyhodnocuje. V rámci vyhodnocování dat pro potřeby Plzeňského kraje se jedná o anonymizovaná data o počtu průjezdů typových dopravních prostředků užívaných na pozemních komunikacích v čase. Tato data jsou obsažena v datové sadě "Dopravní data", která jsou uveřejněna na tomto webu. Data zpracovávaná pro potřeby Policie ČR jsou v rámci vyhodnocování v zabezpečeném výpočetním prostoru odděleny a v zašifrované podobě zabezpečenou linkou odesílány do informačního systému Policie ČR - tato data nejsou součástí otevřených dat na portálu doprava.plzensky-kraj.cz.

O projektu
Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje je součástí projektu Klidné příhraničí, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Bavorskem.