Dopravní data

Data obsahují jednotlivé informace o průjezdu vozidel obsahující počty průjezdů, typ projíždějícího vozidla, časové jednotky a jejich popis, tj. metadata. Bližší popis struktury je obsažen v každém z balíčků ročních, týdenních či denních dávek dat uveřejněných v sekci Dopravní data na tomto webu v souboru ReadME.txt.

V případě, že se rozhodnete data z tohoto portálu použít, dovolujeme si Vás požádat o zpětnou vazbu s ohledem na jejich využití, případně o odkaz na váš výsledek práce s daty.

O projektu
Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje je součástí projektu Klidné příhraničí, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Bavorskem.