Celkový přehled

„Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“, který je součástí projektu Klidné příhraničí, už více než rok shromažďuje a také poskytuje rozličné dopravní informace. Celý systém přispívá ke zvyšování bezpečnosti dopravy v jednotlivých místech, kde je zařízení umístěno. Ze shromážděných informací o průjezdu vozidel, jako jsou počty průjezdů, typ projíždějícího vozidla, časové jednotky a jejich popis, byly generovány open data, které byly poskytnuty pro další využití. Informace z Opendat byly čerpány pro účely několika dopravních průzkumů. Následující stránky obsahují přehledy průjezdů a rychlostí celkově, jakožto i pro jednotlivé okresy.

Intenzita vozidel

Opendata

Celkový počet detekcí za rok provozu: 106 475 825
Osobní vozidla: 95 347 218
Dodávky: 3 343 798
Nákladní vozidla: 3 478 527
Soupravy: 4 306 282


Poznámka: informace o opendatech jsou z obou směrů.

Účinnost zařízení

Na následujících statistikách je vidět narůstající účinnost zařízení, která má prímý vlyv na bezpečnost a snížení rychlosti projíždějících vozidel v dané oblasti. Statistiky jsou ze tří zařízení s různou intenzitou dopravy.

Klatovy - Štěpánovice - jedno z nejúčinnějších zařízení s velkým průjezdem vozidelDomažlice, směr od H. Týna - jedno z nejúčinnějších zařízení se středním průjezdem vozidelSrní, směr od Rejštejna - jedno z nejúčinnějších zařízení s malým průjezdem vozidelOkres Domažlice

Domažlice - IntenzitaDomažlice - Počet dodávekDomažlice - Počet nákladních vozidelDomažlice - Počet osobních vozidelDomažlice - Počet soupravDomažlice - Průměrná rychlostOkres Klatovy

Klatovy - IntenzitaKlatovy - Počet dodávekKlatovy - Počet nákladních vozidelKlatovy - Počet osobních vozidelKlatovy - Počet soupravKlatovy - Průměrná rychlostOkres Tachov

Tachov - IntenzitaTachov - Počet dodávekTachov - Počet nákladních vozidelTachov - Počet osobních vozidelTachov - Počet soupravTachov - Průměrná rychlostO projektu
Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje je součástí projektu Klidné příhraničí, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Bavorskem.